PENSIONS EN UNA CATALUNYA INDEPENDENT, PINXOS I BOTIFLERS CATALANS – JOSEP-LLUIS DOMENECH GOMEZ

   

Josep Lluis Domenech Gomez Biblioteca Arus

  El silenci i la desinformació interessada i partidista de pinxos, botiflers i pocavergonyes catalans, que mamen de la mamella de l'Estat espanyol, i algun d'ells membre de Reials Cercles Econòmics i collonades semblants, experts en economia que sense posar-se vermells, escriuen interessats i mentiders articles parlant i fent esment que en cas que Catalunya trenqui amb l'estat espanyol, que els avis no cobraran les pensions, ens porta a fer un comentari arran un petit però interessant article d'en Jaume Pérez Santos.   Com a economista, que s´afegeix a tots els treballs desenvolupats per en Sala Martin arran de les fastigoses mentides del govern espanyol sobre el futur de les pensions a una Catalunya independent. Aquests missatges catastrofistes son una flagrant falta de respecte i un insult barroer als pensionistes catalans.   Menteixen deliberadament i saben perfectament que l´estat espanyol està obligat a pagar les pensions mentre no reconegui Catalunya com a estat independent i hi hagi un acord pactat de secessió. "Des del moment de la declaració d'independència de Catalunya i fins que no s'arribi a un pacte entre les dues parts sobre el repartiment d'actius i passius, la Seguretat Social espanyola continuarà essent titular de les obligacions de pagament de les pensions i qui les pagarà, ja que la pensió és un dret basat en un contracte –el ciutadà té el dret a percebre la corresponent pensió en la mesura que cotitza durant els anys estipulats– i ha de ser pagada per qui ha rebut l'import de les cotitzacions, independentment de la nacionalitat i on resideixi la persona que ha cotitzat. Així ho preveuen les directives europees en matèria de pensions i així ho reconeix la legislació espanyola. És jurídicament inviable un boicot als catalans en matèria de pensions". "En l'improbable cas que Espanya no volgués assumir el pagament de les pensions dels catalans, això suposaria de facto un reconeixement d'independència sense acord, la qual cosa deslliuraria Catalunya d'assumir cap obligació respecte de l'import del deute espanyol. Per això, serà d'interès d'Espanya, i dels àrbitres internacionals, negociar la separació amb Catalunya, per garantir el pagament dels serveis als ciutadans, les pensions als jubilats i els deutes als creditors. Per últim, cal dir que el sistema de pensions català, actualment i per si mateix, és més sostenible que l'espanyol perquè els sous a Catalunya estan per sobre de la mitjana, per consegüent, les cotitzacions a la Seguretat Social són superiors i perquè la relació de cotitzants per cada pensionista (pagadors/perceptor) és superior a la mitjana espanyola a causa del menor nivell d'atur i una taxa d'activitat de la població catalana més elevada".   "En l'Estat català, la legislació determinarà que les empreses catalanes hauran de fer l'ingrés de les cotitzacions a la tresoreria de l'Agència Catalana de Protecció Social, agència que assumirà les funcions de la Seguretat Social actual i per la qual hem vist com el passat 26 de juliol es van iniciar els tràmits per a la seva creació pel Parlament de Catalunya, així, de la mateixa manera com passa avui, amb les nostres pròpies cotitzacions s'abonarien les pensions als nostres pensionistes. Recordem que les pensions que es paguen cada mes no surten d'una guardiola de pensions sinó que els diners de les cotitzacions que mensualment ingressen les empreses es destinen a pagar les pensions. És un sistema mensual d'entrada i sortida de diners. A més, els llocs de treball que es crearien amb la independència i les noves cotitzacions enfortirien el sistema de la seguretat social catalana".